| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Wat is een edcamp

Page history last edited by Frans Droog 7 years, 5 months ago

Wat is een edcamp?

Een edcamp is: een ‘onconferentie (Engels: unconference), ofwel een door deelnemers gedreven bijeenkomst zonder specifiek programma en met een vrije structuur, waarbij de conferentie in meer of mindere mate wordt ingevuld of tot stand komt tijdens de conferentie zelf. Vooraf wordt mogelijk wel de bedoeling, de richtlijnen en de parameters bekendgemaakt. (bron; Wikipedia).

De Edcamp Foundation omschrijft het als volgt: ”Edcamp is free, democratic, participant-driven professional development for teachers.”

 

Wat zijn de kenmerken van edcampNL?

- het is gratis voor deelnemers

- deelname is open voor iedereen met een warm hart voor onderwijs

- er zijn géén uitgenodigde sprekers

- er zijn géén commerciële activiteiten

- het thema is onderwijs

- de organisatie wordt gedaan door de deelnemers

- de inhoud wordt bepaald door de deelnemers

- de inhoud van de sessies wordt op de dag zelf pas vastgelegd

- de kosten van de organisatie worden zo laag mogelijk gehouden

- deelnemers nemen hun eigen lunch mee

- deelnemers nemen zoveel mogelijk hun eigen materialen mee

 

Voor wie is edcampNL?

Voor iedereen die iets met onderwijs te maken heeft. Voor iedereen die zijn kennis over het onderwijs graag deelt of vergroot.
Dat betekent in de eerste plaats leerkrachten en docenten maar ook onderwijs ondersteunend personeel, teamleiders en directieleden. Hiernaast zijn ook mensen actief in jeugdwerk, kunst en cultuur of werkend in bedrijven die een interesse hebben in onderwijs van harte welkom om een bijdrage te leveren.

edcampNL is voor mensen die iets komen delen, brengen of halen, het is uitdrukkelijk niet voor mensen die iets komen verkopen.

 

Hoe werkt het op de dag zelf?

Er is een duidelijke tijdsplanning voor de dag, maar de inhoud van de geprogrammeerde sessies wordt bepaald door de deelnemers. Het thema van alle sessies is onderwijs.

Er zal een groot prikbord zijn waarop deelnemers die iets willen presenteren of delen of bediscussiëren dit aangeven in één van de aangegeven tijdsloten. Vervolgens geven alle deelnemers op dit zelfde bord aan bij welke sessie zij aanwezig willen zijn. Bij voldoende interesse gaat een sessie door en er geldt vol = vol.

De tijdsloten zijn 25 minuten met 5 minuten wisseltijd.

Het is heel goed denkbaar dat op de dag zelf de deelnemers naar aanleiding van de opgedane ervaringen of uitwisselingen zelf in groepsverband met elkaar aan de slag gaan.

 

Waaruit bestaat een sessie?

Een sessie of activiteit kan uit van alles bestaan.

- lezing of presentatie

- discussie

- vraag

- brainstormen

- een praktijkvoorbeeld delen

- kringgesprek

- iets met of door leerlingen

- iets maken

- ...........

 

Hoe kun je zelf bijdragen aan edcampNL?

- door mee te helpen bij de organisatie vooraf

- door mee te helpen bij de organisatie op de dag zelf

- door ideeën aan te leveren, wat zou jij wel/niet willen zien?

- door zelf een sessie te verzorgen

- door te sponsoren of sponsors te helpen zoeken

- door materialen aan te leveren

- door een geschikte locatie aan te leveren

- door catering te verzorgen
of hierbij te helpen

- door te helpen informatie over edcampNL te verspreiden!

 

Aanmelden voor edcampNL kan hier.

 

edcampNL is een initiatief van en wordt georganiseerd door:

Patricia van Slobbe, Marco Claassen @M82C, Gerard Dummer @gerarddummer, Frans Droog @FransDroog

 

Om een idee te krijgen hoe een edcamp er uit kan zien kun je onderstaande video's bekijken.

Ed Camp from True Life Media on Vimeo.

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.