| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Files spread between Dropbox, Google Drive, Gmail, Slack, and more? Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes them for you. Try it for free today.

View
 

Aanmelden edcampEde

Page history last edited by Frans Droog 6 years, 4 months ago

 

Een eerste vervolg!

Op verzoek van de Onderwijsco√∂peratie zal er een presentatie zijn van edcampNL op het lerarencongres op 8 oktober op het ROC A12 in Ede. Naast het informeren over en verslag doen van zal daar ook een mini-edcamp worden georganiseerd. Aanmelden voor dit edcampNL-Ede kun je hier

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.